Aktualności 

Kronika Wypadków
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz RP.

Szanowni Państwo,

Corocznie 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne manifestują tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same, jak dla osób pełnosprawnych, możliwości swoich środowisk w dostępie do edukacji, do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Czytaj więcej...

 

List Stanisława Andrzeja Średzińskiego z Łodzi.

Szanowni Państwo.

Dziś znów jedna z mieszkanek naszego miasta padła ofiarą źle zabezpieczonego ale koniecznego w tym miejscu przejścia dla pieszych. Gdy to piszę nie wiem nawet czy żyje. Tydzień temu było to samo.

20141202przejscie

Ja padłem ofiarą tego przejścia 6 lat temu i wypadek ten o mało nie zrujnował mi całego życia. A przecież wystarczy stanąć i popatrzeć i odpowiednio to miejsce zabezpieczyć. Ostatnio jakiś bezmyślny człowiek w imieniu naszych włodarzy umieścił tam znak ZAKAZU PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH. Zostało to przez mieszkańców wyśmiane, a przez władze szybko usunięte I NA TYM KONIEC.
Na tej samej trasie są przejścia chronione światłami i na dodatek zamontowano tam "papugę" UWAGA TRAMWAJ !
Ile jeszcze ludzi musi stracić zdrowie lub życie by ktoś pomyślał o zamontowaniu odpowiednich ostrzegaczy ?
Proszę udostępnijcie to dalej bo dzisiejszy widok kobiety wyciąganej spod tramwaju mnie pozostanie w pamięci do końca życia, a nasi decydenci dostrzegą ten przypadek jako kolejną liczbę w statystyce.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Andrzej Średziński

 

Sprawozdanie z działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania te, zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowanego i uchwalonego przez Rady Ministrów w 2006 r. realizowane są przez wszystkie szczeble administracji publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ukierunkowane są zarówno do osób doznających przemocy w rodzinie jak i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej...

 

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Pakiety kolejkowy i onkologiczny wprowadzają zmiany dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, sposobu sprawowania opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi i prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia. Nowelizacje ustaw i rozporządzeń, wchodzących w skład pakietów kolejkowego i onkologicznego, zostały opracowane z myślą o zapewnieniu pacjentom lepszego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Czytaj wiecej...

 

2014-12-05

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.