Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Pakiety kolejkowy i onkologiczny wprowadzają zmiany dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, sposobu sprawowania opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi i prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia. Nowelizacje ustaw i rozporządzeń, wchodzących w skład pakietów kolejkowego i onkologicznego, zostały opracowane z myślą o zapewnieniu pacjentom lepszego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Czytaj wiecej...