W Sejmie ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej

- przewodniczący podkomisji sejmowej nominowany do wpisania na "Czarną Listę Polityków i Urzędników".

W Sejmie trwają prace na ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej. Jest to bardzo cenna inicjatywa, choć jak ocenili w dniu 11 czerwca 2015 roku, uczestnicy spotkania Parlamentarnego Zespołu d.s. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ma także mankamenty, które należałoby poprawić.

Jednym z mankamentów jest to, że ustawa ta wyklucza możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, które jednak nie zdecydowały się na korzystanie ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Takich osób w społeczeństwie jest wiele tysięcy.

Czytaj więcej...