Rozpoczęto konsultacje kolejnego projektu Rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Publikujemy pismo opiniujące oraz treść tego projektu z załącznikami zawierającymi uwagi stowarzyszeń.

 

 

Ministrowo Pracy i Polityki Społecznej uznało za słuszne zgłoszone uwagi i postanowiono przygotować nową propozycję rozporządzenia dotyczącego tej materii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------