28 stycznia 2015 r. odbędzie się kolejne posiedzenie senckiej komisji, w czasie którego senatorowie będą zajmowali się sprawą petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej ksiegowości.

Czytaj więcej...