2017-02-08

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w niektórych regionach kraju (np. opady i nawiewanie śniegu na drogi),  prosimy o bieżące informowanie o utrudnieniach komunikacyjnych, nieprzejezdności dróg oraz wynikających z tego konieczności udzielania pomocy ludności. Bieżące informacje można przesyłać na adres: dyzurny@ratownictwo.org oraz pod nr tel. 997 lub 986.

Aktualnie wg. informacji WCZK na terenie na woj. Lubelskiego (powiat hrubieszowski) występują znaczące utrudnienia na drogach różnych kategorii:

Gmina Mircze Drogi przejezdne
Gmina Uchanie Drogi przejezdne
Gmina Trzeszczany 60% dróg nieprzejezdnych w dalszym ciągu pracuje sprzęt (odśnieżono drogę do osoby dializowanej w Ostrówku oraz Zaborcach do chorego dziecka, pozostałe drogi będą sukcesywnie odśnieżane w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych.  Priorytetem będą sytuacje zagrażające życiu człowieka.
Gmina Werbkowice 40% dróg nieprzejezdnych, pracuje sprzęt wynajęty
Gmina Hrubieszów 50% dróg nieprzejezdnych, pracuje sprzęt własny i wynajęty
Miasto Hrubieszów drogi przejezdne
Gmina Dołhobyczów

Wszystkie drogi  odśnieżone, sprzęt pracuje jeszcze, ale to są drogi bardzo mało uczęszczane.

Odśnieżaniem zajmuje się Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie, sprzęt to Star – Koparka z czołowym pługiem, Ciągnik Koparka z bocznym pługiem,

Pracują dwie dmuchawy znajdujące się u rolników w Horoszczycach, odśnieżają indywidualni rolnicy.