| strona główna |


   Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej otrzymał odpowiedź na list otwarty skierowany w dniu 4 sierpnia 1999 roku do Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Treść tej odpowiedzi publikujemy poniżej.


 

Marek M. Siwiec  Sekretarz Stanu   

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

 
 
 
 

       Warszawa, 7 września 1999 roku  

 
 
 

 Krajowy Sztab Ratownictwa
Społecznej Sieci Ratunkowej 
 
 
 

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego dziękuję za Wasz list poruszający istotne problemy społeczne, stanowiące zagrożenie dla pojedynczego obywatela, jak i społeczeństwa.

Zdaję sobie sprawę, że w naszej Ojczyźnie obywatele mają poczucie zagrożenia wzrastającą przestępczością, arogancją, zwykłym chuligaństwem, nie czują się bezpieczni na ulicach i we własnych mieszkaniach. Te dolegliwości szczególnie dotykają ludzi starszych, niepełnosprawnych, samotnych i o niskich dochodach.

Wszelkie inicjatywy obywatelskie dążące do zmiany tego stanu, do poprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego, do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym są cenne i pożądane. Dotyczy to również Waszego ambitnego programu, który chcecie Państwo realizować dla dobra społeczeństwa.

Jesteśmy w okresie trudnej transformacji ustrojowej i społecznej. Przewartościowywane są poglądy na wiele kwestii. W tej transformacji często nie dostrzega się inicjatyw obywatelskich lub je lekceważy. Trzeba przeciwstawiać się temu zjawisku, a Wasza organizacja należy właśnie do tych, które nie podchodzą obojętnie do kwestii niesienia pomocy innym, potrafią tę pomoc odpowiednio zorganizować i nią pokierować. Wyciągacie swe pomocne dłonie do tych, których życie, zdrowie, bezpieczeństwo są zagrożone. Ponieważ robicie to społecznie - należy się za to najwyższe uznanie.

Pragnę poinformować Państwa, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski zamierza zorganizować w Kancelarii spotkanie z przedstawicielami społecznych służb ratowniczych jeszcze w tym roku. O terminie i miejscu takiego spotkania zostaniecie Państwo poinformowani.

 

Z poważaniem
 

M. M. Siwiec