| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO1.PODZIĘKOWANIE OD MIEJSKIEGO KOMITETU PRZECIWPOWODZIOWEGO
2.PISMO OD WICEPREZYDENTA MIASTA1.

    MIEJSKI KOMITET
PRZECIWPOWODZIOWY
                w Legnicy

Legnica, dnia 31.07.1997

 
 
 

Rejonowy Sztab Ratownictwa
PL-CB Radio Legnica
 
 

        Miejski Sztab Przeciwpowodziowy w Legnicy wyraża podziękowania Członkom Rejonowego Sztabu PL-CB Radio Legnica za wsparcie i pomoc w prowadzeniu akcji ratunkowej na rzecz miasta i jego okolic w dniach 19,20 i 21 lipca 1997 r.
 
 

        P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
               Miejskiego Komitetu
      Przeciwpowodziowego w Legnicy2.

Legnica, dnia 31.07.1997

 

Rejonowy Sztab Ratownictwa
PL-CB Radio Legnica
 

        Urząd Miasta w Legnicy poświadcza udział Rejonowego Sztabu Ratownictwa PL-CB Radio Legnica w akcji powodziowej prowadzonej w dniach 19,20 i 21 lipca 1997 r.
 
        Członkowie Sztabu pracowali przy nawiązywaniu łączności z miejscami zagrożonymi w obrębie miasta i jego okolicy, przekazywali informacje i udzielali pomocy w pracach koordynacyjnych prowadzonych przez Miejski Sztab Przeciwpowodziowy w Legnicy.
 
 
 

        WICEPREZYDENT MIASTA
 

                     Stanisław Kot