| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIOZespół Opieki Zdrowotnej
            w Opolu

Opole, dnia 29.09.1997 r

 
 

Pan
Jan Sroczyński
Szef Sztabu Ratownictwa
PL-CB RADIO
w Opolu
 

    Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Opolu wyraża Panu słowa uznania i podziękowania za pomoc, serdeczność i życzliwość dla nas w czasie powodzi, za bycie z nami pracownikami służby zdrowia a przede wszystkim z ludźmi dotkniętymi klęską, ludźmi którzy często stracili dorobek całego swojego życia. Wielu z nich powódź zabrała także zdrowie, spokój, stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Dziś zapewne przeżywają stres i lęk, często bezsilność zaczynając z ogromnym trudem budować swoje życie od podstaw. Żyją z koszmarem żywiołu zapisanego głęboko w pamięci.
 
    Dzięki takim ludziom jak Pan i Członkowie Pańskiej grupy, ludziom wielkiego serca i dobrej woli było nam łatwiej znosić trudy potwornego żywiołu i nieść wsparcie, otuchę i pomoc medyczną i rzeczową powodzianom. Pomoc jaką nam Pan okazał poprzez organizowanie łączności oraz transportu z udziałem grupy młodych ludzi - przyjęliśmy z ogromną radością.
 
    Ludzie ci, przez wiele dni z ogromnym zaangażowaniem, ofiarnością i niesamowitym wysiłkiem pomagali nam w transportowaniu i rozładunku darów, sprzętu i dokumentacji. Dzięki ich pomocy mogliśmy w szybkim czasie dostarczać leki, środki opatrunkowe, szczepionki dla powodzian a także przetransportować pracowników do licznych punktów medycznych zorganizowanych na terenie miasta i podopolskich miejscowościach.
 
    Postawę Pana oraz wszystkich Członków grupy, niezwykłą troskę o drugiego człowieka i pomoc, którą nam okazaliście traktujemy jako olbrzymi DAR SERCA dla powodzian mieszkańców Opola i podopolskich miejscowości.
 
 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
              w Opolu
 

       mgr Janina Kuc