| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 

U R Z Ą D   M I E J S K I
        W CIESZYNIE
    Wydział Obrony Cywilnej
          43-400 CIESZYN

Cieszyn 1997-08-18

 
 

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE
KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA
PL-CB RADIO

ul.Piotrkowska 238
90-954 ŁÓDŹ
 
 

        Niniejszym informuję, że grupa ratownicza CB-Radio rejonu Cieszyn - w okresie zagrożenia powodziowego na terenie miasta Cieszyna w m-cu lipcu br. - w pełni wypełniła swoje zadanie.
 
        Ratownicy CB-Radio, pracując na częstotliwości 27,930 MHz  /kanał 9/ - utrzymywali całodzienną, a w okresie zagrożenia - całodobową łączność z ośrodkiem dyspozycyjnym  /służbą dyżurną/ Straży Miejskiej w Cieszynie, informując o sytuacji wzdłuż rzeki Olzy, przede wszystkim z miejsc najbardziej zagrożonych, gdzie jest trudny dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych.
 
        System ratowniczy PL-CB Radio jest niezbędny w sytuacji zagrożeń czasu pokoju i wymaga właściwego wyposażenia w odpowiedni sprzęt łączności, podstawowe materiały do udzielania pomocy
poszkodowanym, stanowić winien integralną część krajowego systemu ratownictwa.
 
        W czasie zagrożenia powodziowego Rejonowy Sztab Ratownictwa PL CB-Radio Cieszyn - oferował konkretną pomoc, utrzymując ratowników w gotowości do działania, organizując system dyżurowania.

        Rej. Sztab Ratownictwa PL CB-Radio Cieszyn planowany jest do wieloszczeblowych ćwiczeń sił ratowniczych, jest zaplanowany do wykorzystania w Systemie Wczesnego Ostrzegania m. Cieszyna.
 
 

        N A C Z E L N I K   W Y D Z I A Ł U
 

                mjr rez. Władysław Blicharski