| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
 

Bolesławiec dnia 14.08.1997 r.

 
 
 

Zarząd Główny PL-CB RADIO
Krajowy Sztab Ratownictwa
Łódź
 
 
 
 

        Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że akcja ratunkowa w miesiącu lipcu (w czasie powodzi) prowadzona przez Rejonowy Sztab Ratownictwa PL-CB Bolesławiec przebiegała sprawnie, bez zakłóceń; czas trwania akcji ok.40 godz.

        Korzystając z okazji, w imieniu mieszkańców Bolesławca i w imieniu własnym, chcę serdecznie podziękować za bezinteresowny udział w niesieniu pomocy potrzebującym.
 
 
 

        PREZYDENT MIASTA
 

            w/z Jan Jasiukiewicz
          Z-ca Prezydenta Miasta