| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 

U R Z Ą D   M I E J S K I
            w Bielawie
                        (2)

Bielawa, dn.25.08.1997 r.

 
 

 
Do Krajowego Sztabu Ratowniczego
PL-CB Radio
w Łodzi
 
 

OPINIA NA TEMAT PRZYDATNOŚCI I ROLI JAKĄ ODEGRAŁA

SIEĆ ŁĄCZNOŚCI W CZASIE POWODZI.

 
 

        W dniach od 19.07.1997 do 21.07.1997 r. trwała klęska powodziowa, która objęła nasze miasta Bielawa - Dzierżoniów - Pieszyce i okolice. Podczas powodzi brało udział w sieci łączności PL-CB Radio 21 osób zaangażowanych wraz ze swymi pojazdami samochodowymi. Należy nadmienić, że z ratownikami brali czynny udział również operatorzy łączności PL-CB Radio oraz inni użytkownicy CB Radia z Bielawy.
 
        Wielką rolę odegrała łączność radiowa CB między ratownikami, a osobami biorącymi czynny udział w walce z żywiołem, gdzie byli na wyznaczonych punktach dużego zagrożenia i składali drogą radiową meldunki o faktycznych i bieżących sytuacjach.
 
        Dzięki szybko przekazywanych meldunkach Sztab Rejonowy w Bielawie mógł na czas kierować akcją przeciwpowodziową i zabezpieczyć miejsca o szczególnym zagrożeniu, dzięki temu zabezpieczono dużą część mienia i zmniejszono przez to skutki powodzi. Nadmieniamy, że podczas prowadzonych działań przeciwpowodziowych łączność CB Radio funkcjonowała szybko, prawidłowo co było uwidocznione dużo mniejszymi stratami w stosunku do zagrożenia.
 
        Po przeanalizowaniu działań łączności CB Radia można stwierdzić stanowczo, że dużą rolę odegrała ta łączność ze względu na brak łączności telefonicznej.
 
        W imieniu władz miasta wyrażam moje serdeczne podziękowanie oraz uznanie za wielkie zaangażowanie grupy CB-radio w akcji ratowniczej, dzięki czemu sprawniej były prowadzone i koordynowane wszelkie działania oraz zminimalizowane zostały straty poniesione przez miasto.
 

        Z poważaniem
 
 

        B U R M I S T R Z
 

            Zbigniew Rak