| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 
   URZĄD MIEJSKI
43-430 w Skoczowie

Skoczów, 11.08.97 r.

 

    OR/B/1119/66/97
 
 
 

Pan Jerzy Płókarz
Szef Sztabu Ratownictwa PL-CB Radio
 
 

W odpowiedzi na pismo nr SR-1566/1997 z dnia 31.07.97 r. w sprawie opinii dotyczącej roli sieci łączności PL-CB radio w czasie lipcowej powodzi informuję:
 
    Działalność na terenie Gminy Skoczów ratowników PL-CB Radio kierowanych przez pana Jana Frajnego oceniam jako bardzo przydatną , a wręcz niezastąpioną w czasie wystąpienia warunków ekstremalnych-takich jak niespodziewana lipcowa powódź. Wobec słabego systemu łączności posiadanego przez służby uprawnione - policję, straż pożarną - CB radio odgrywa bardzo poważną rolę w sprawnej akcji ratowniczej. Również godne podkreślenia jest, że dobrze wyszkoleni ratownicy PL-CB Radio stanowią wartościową kadrę ludzi, która pomaga w zabezpieczaniu zalanych terenów - zarówno ludzi jak i domostw.

    Po zakończeniu akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Skoczów ratownicy przystąpili do akcji zbierania darów dla powodzian. Ich działanie było w najwyższym stopniu sprawne i doprowadziło do przewiezienia dla SP 3 w Opolu kilku transportów darów. Nie ulega żadnej wątpliwości, że praca CB-radiowców w Skoczowie była przydatna, pożyteczna i nie powodowała jakichkolwiek zakłóceń w pracy innych służb.
 
    Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w akcję ratowników zamieszkałych na naszym terenie jak i za organizowanie i przekazywanie pomocy dla Opola.
 

    Z poważaniem
 
 

    BURMISTRZ
 

  Witold Dzierżawski