| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO1.PISMO DO WSR PL-CB RADIO
2.PISMO DO WOJEWODY LEGNICKIEGO


1.

Z A R Z Ą D   G M I N Y
        W I Ń S K O

Wińsko, dnia 20 lipca 1997 r.

 
 
 

Wojewódzki Sztab
Ratownictwa PL-CB RADIO
 
 

        Zarząd Gminy Wińsko składa serdeczne podziękowanie wszystkim ratownikom i operatorom Rejonowych Sztabów PL-CB Radio w Ścinawie, Lubinie, Legnicy i Głogowie, którzy przez swą ofiarność w organizowaniu łączności - udzielili bezinteresownej pomocy Gminnemu Komitetowi Przeciwpowodziowemu w Wińsku oraz ludności na terenie objętym powodzią.
 
        Szczególnie składamy podziękowania młodzieży ze sztabów rejonowych biorących udział w tej akcji.
 

        P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
             Zarządu Gminy Wińsko
 

          inż.Edward Tadeusz Jakimiak2.

Z A R Z Ą D   G M I N Y
        W I Ń S K O

Wińsko,dnia 20 lipca 1997 r.

 
 

Pan
Wojewoda Legnicki
w Legnicy
 

        Zarząd Gminy w Wińsku informuje, że na terenie naszej gminy w czasie od dnia 16 do 20 lipca na wezwanie Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego działał Wojewódzki Sztab Ratownictwa PL-CB Radio w Lubinie pod kierownictwem Romana Werteleckiego. Sztab ten zorganizował całodobową łączność na radio CB Komitetu Przeciwpowodziowego z miejscowościami zatopionymi i odciętymi od reszty gminy.
 
        Łączność ta poprzez szybki przekaz informacji, pozwoliła na niesienie pomocy ludziom jej potrzebującym i znacznie łagodziła zagrożenia dla życia ludzi i ich mienia.

        Zarząd Gminy Wińsko ludziom organizującym łączność  na ręce Pana Wojewody składa serdeczne podziękowania.
 
 

        P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
             Zarządu Gminy Wińsko
 

           inż.Edward Tadeusz Jakimiak