| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


URZĄD GMINY
  W SŁOŃSKU

Słońsk, dnia 27.07.1997 r.

 
 

Wojwódzki Sztab Ratownictwa
PL-CB RADIO
w Słupsku
 
 
 

Ocena pracy stacji UKF i CB

 

        Urząd Gminy w Słońsku zaświadcza, że zasadnym było uruchomienie stacji UKF i CB na stacji pomp w Słońsku w okresie od 20.07.97 do 27.07.1997 r.
 
        Wyżej wymieniona stacja gwarantowała skuteczność i niezawodność połączeń, przyczyniła się również do poprawy bezpieczeństwa ludzi.
 
 

        Wójt Gminy Słońsk
         /podpis nieczytelny/