| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


1.PISMO DO RSR PL-CB RADIO W ŚCINAWIE
2.PISMO DO WSR PL-CB RADIO WOJ.LEGNICKIEGO Z SIEDZ. W LUBINIE1.

Ścinawa 21.08.1997 r.

 

Szef Rejonowego Sztabu
Ratownictwa
PL-CB Radio Ścinawa.

Wdowiak Przemysław
 
 

        Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie składa serdeczne podziękowanie Szefowi Rejonowego Sztabu Ratownictwa PL-CB Radio Ścinawa oraz wszystkim ratownikom i operatorom jak i również posiadaczom radia CB, za czynne włączenie się do akcji przeciwpowodziowej. Sprawne zorganizowanie łączności i przekazywanie informacji do Komitetu Przeciwpowodziowego, co pozwalało na uniknięcie wielu zagrożeń i dotarciu w porę do najbardziej potrzebujących.

        Przedstawiciele stowarzyszenia PL-CB Radio oprócz zapewnienia łączności dostarczali żywność, wodę i inne produkty. Pomagali również przy ewakuacji zagrożonych wsi. Swoją postawą dali przykład ludzkiej solidarności, dobrej współpracy i odpowiedniego podejścia do ratowania ludzkiego życia.
 

URZĄD MIASTA I GMINY
                Ścinawa2.

URZĄD GMINY I MIASTA
            w Ścinawie

Ścinawa, dnia 25 lipca 1997 r.

 
 
 

WOJEWÓDZKI SZTAB RATOWNICTWA
PL-CB RADIO LUBIN
 
 

        W imieniu Gminno Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Ścinawie wyrażam serdeczne podziękowania za pomoc w zabezpieczeniu łączności na terenie gminy i miasta Ścinawa związaną z akcją przeciwpowodziową.
 
        Ścisła współpraca z PL-CB Radio Lubin przyczyniła się do szybkich informacji z terenu gminy i miasta o aktualnej sytuacji w miejscach najbardziej zagrożonych powodzią.
 

        z poważaniem
 

        B U R M I S T R Z
           Gminy i Miasta
               w Ścinawie
 

              Jerzy Jeżyna