| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


U R Z Ą D   G M I N Y
        R U D N I K

Rudnik 1997-08-13

 
 
 
 

Wojewódzki Sztab Ratownictwa
PL-CB Radio
województwa katowickiego
Stacja "ARIADNA"
 
 
 
 

        Urząd Gminy w Rudniku zaświadcza, że Wojewódzki Sztab Ratownictwa w trakcie akcji powodziowej jako posiadacz CB Radio był istotnym ogniwem łączności pomiędzy siedzibą gminy a urzędami i instytucjami wojewódzkimi, oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w walce z żywiołem i usuwaniem skutków powodzi. Stacja "ARIADNA" zgłosiła swą gotowość pomocy od pierwszych dni powodzi, realizowała ją i realizuje nadal.
 
        Ta pomoc okazała się szczególnie istotna w początkowej fazie walki z powodzią, kiedy zawiodły bądź okazały się niezbyt skuteczne inne środki komunikacji.
 
        Za pośrednictwem PL-CB Radio zrealizowaliśmy szereg działań o charakterze ratowniczym i charytatywnym.
 
        Na podkreślenie zasługuje fakt łatwej dostępności i stałej dyspozycyjności Stacji "ARIADNA", która nigdy nie odmówiła oczekiwanej od niej pomocy.
 

        Dziękując za okazaną pomoc liczymy na dalszą współpracę .
 
 

        W Ó J T   G M I N Y

          /podpis nieczytelny/