| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


Z A R Z Ą D   G M I N Y
           R U D N A

Rudna 1997.07.24

 
 
 

Wojewódzki Sztab Ratownictwa
P L - C B   R A D I O
 
 

        Zarząd Gminy Rudna składa serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom i operatorom Rejonowych Sztabów PL-CB w Lubinie, Legnicy, Ścinawie, Głogowie, którzy przez swą ofiarność w organizowaniu łączności przyczynili się do złagodzenia skutków powodzi.

        Wyrazy podziękowania kierujemy również za szybką i bezinteresowną pomoc sprzętową w zainstalowaniu łączności CB w Komitecie Powodziowym w Urzędzie Gminy Rudna.
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU GMINY
         RUDNA
   /podpis nieczytelny/