| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


U R Z Ą D   G M I N Y   W   P O L I C A C H

ul.Stefana Batorego 3

72-010 Police

telefon/0-91/175-940

fax/0-91/176-775

Police, 1997.08.28

 

Nasz znak: OC/5323/1/97
 
 
 

PL-CB RADIO
KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA
ul. Piotrkowska 238
90-954 Łódź
 
 

        Gminny Komitet Przeciwpowodziowy przy Urzędzie Gminy w Policach - Obrona Cywilna składa serdeczne podziękowania za poświęcenie i ofiarność z jaką brali udział w działaniach akcji przeciwpowodziowej Ratownicy PL-CB RADIO z Polic.
 
        W akcji przeciwpowodziowej uczestniczyli aktywnie Ratownicy PL-CB RADIO z Polic pod kierownictwem Pana Edwarda Wachowskiego, wyposażeni we własne radia i dwa samochody terenowe.
 
        W Urzędzie Gminy w Policach i Kapitanacie Portu w Trzebieży założono radia, z których kierowano akcją przeciwpowodziową na wałach. Ratownicy PL‑CB RADIO pełnili ofiarnie dyżury całodobowe podczas trwania akcji.
 
 

        ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 

                Władysław Diakun