| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


W Ó J T  Gminy Pęcław
            woj.legnickie

Pęcław, dnia 26 lipca 1997 r.

 
 

Pan
Wojewoda Legnicki
w Legnicy
 
 
 
 

        Urząd Gminy w Pęcławiu informuje, że na terenie naszej gminy na wezwanie Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego od dnia 16 lipca działa Wojewódzki Sztab Ratownictwa PL-CB radio w Lubinie pod kierownictwem Romana Werteleckiego oraz Rejonowy Sztab Ratownictwa PL-CB w Głogowie pod kierownictwem Andrzeja Ratajczaka.

        Sztab ten zorganizował całodobową łączność na radio CB Komitetu Przeciwpowodziowego z miejscowościami podtopionymi. Łączność ta poprzez szybki przekaz informacji pozwoliła na niesienie pomocy ludziom jej potrzebującym i znacznie łagodziła zagrożenie dla życia ludzi i ich mienia.

        Wójt Gminy w imieniu własnym oraz Zarządu Gminy w Pęcławiu ludziom organizującym łączność na ręce Pana Wojewody składa serdeczne podziękowania.
 
 
 

     W Ó J T
 

Marek Sadowski