| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


G M I N A    N Ę D Z A

Urząd Gminy 47-440 Nędza ul.Sobieskiego 5

 

Nędza, dnia 04.08.1997 r.

 

Wojewódzki
Sztab Ratownictwa
PL-CB Radio
Województwa Katowickiego
 
 
 

        Składam serdeczne podziękowanie za aktywny udział w akcji przeciwpowodziowej prowadzonej przez naszą gminę.

        Szczególnie dziękuję za koordynację działań na falach eteru. Pomoc udzielana przez Was błyskawicznie docierała do odpowiedniego adresata.

        Wasz Sztab służył pomocą przez 24 godziny na dobę, przez cały czas prowadzenia akcji. Waszą postawę uważam za wzorową i wartą naśladownictwa.
 
 
 

W Ó J T   G M I N Y   N Ę D Z A
 

     mgr inż. Andrzej Chroboczek