| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


          W Ó J T
Gminy Łambinowice
           woj. opolskie

Łambinowice,1997-07-25

      Nr GGR-6230/34/97
 
 

SZEF
OBRONY CYWILNEJ
woj. lubelskie
 
 

    Składam serdeczne podziękowania Waszym ratownikom - Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO za wszechstronną pomoc w zabezpieczeniu łączności w czasie powodzi na terenie Gminy Łambinowice.
 

    Z poważaniem
 
 

      W Ó J T
 

    Józef Kurek