| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


URZĄD GMINY
   w Krzeszycach
 
 

Wojewódzki Sztab
Ratownictwa PL-CB RADIO
w Słupsku
 
 

P O D Z I Ę K O W A N I E

 

    Urząd Gminy w Krzeszycach składa gorące podziękowanie za ofiarną pomoc w akcji przeciwpowodziowej na terenie naszej gminy dla:
 

Szaryk Ryszard  - ARIADNA SL-031
Bury Marian  - A-53-52
Augustowski Jerzy  - SL-041
 

    Obecność Wasza pozwoliła nam czuć się bardziej bezpiecznie przy zapewnieniu sprawnej łączności radiowej miejscowości Piskorzno z Gminnym Sztabem Przeciwpowodziowym w Krzeszycach.
 

Życzę wiele satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.
 

W Ó J T   G M I N Y
   /podpis nieczytelny/
 
 

Krzeszyce, dnia 24.07.1997