| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 

P O D Z I Ę K O W A N I E

 
 

otrzymuje
 

Rejonowy Sztab Ratownictwa
PL-CB Radio w Pabianicach
ul.Grota Roweckiego 13,  95-200 Pabianice
 
 

    Składam gorące podziękowanie wszystkim członkom Waszego Sztabu, świadczącym pomoc powodzianom z terenu Gminy Cisek.
 
    Wyrażam również wdzięczność Sztabowi, który to z własnej inicjatywy zadeklarował i realizował pomoc w zakresie łączności i transportu darów ludziom dotkniętym klęską powodzi.
 
 

    przesyła

    GMINA CISEK
 

    WÓJT GMINY
          Cisek

     Alojzy Parys
 

29 sierpnia 1997 roku