| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


WOJEWODA  SZCZECIŃSKI
 

 
 Pan
 Jerzy NOWICKI
 Pełnomocnik
 Szefa Krajowego Sztabu
 Ratownictwa PL-CB Radio
 w Policach
 
 

                      Szanowny Panie !
 
 

    W związku z zakończeniem akcji przeciwpowodziowej proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za włączenie się do tych działań ratowników skupionych w Rejonowych Sztabach Ratownictwa PL-CB Radio w Szczecinie, Goleniowie i Policach.
 
    Członkowie Sztabów pełniąc, z pełnym oddaniem, całodobowe dyżury w terenie zagrożonym, wielokroć byli źródłem istotnych informacji o zagrożeniach i aktualnych sytuacjach powodziowych.
 
    Utrzymywana łączność była pomocna w zapewnieniu dopływu bieżących meldunków, zdając tym samym w pełni egzamin z podjętego trudu działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Mam nadzieję, iż zawsze gdy będzie to koniecznym, formacja Ratowników PL-CB Radio podejmie wezwanie niesienia pomocy, za każdym razem bogatsza o nowe doświadczenia.
 
    Uprzejmie proszę o przekazanie wyrazów mojego podziękowania wszystkim ratownikom - zrzeszonym w Sztabie, biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej.
 
 

    Z wyrazami szacunku
 
 

    W O J E W O D A
 

    Marek Talesiewicz
 

 
Szczecin, dnia 27 sierpnia 1997 r.