| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
   PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
                       Świebodzice

Świebodzice,dnia 26.08.97 r.

 
 
 

Krajowy Sztab Ratownictwa
Łódź
ul.Piotrkowska 238
 
 
 

        W nawiązaniu do pisma SR-1566/97 z dnia 31.07.1997 r. chciałbym złożyć podziękowanie za ofiarność, poświęcenie i współpracę Ratowników w okresie powodzi, która wystąpiła w naszej gminie.
 
        Ponadto chciałbym nadmienić, że działania prowadzone przez Ratowników /tj.kierowanie i organizacja ruchu drogowego w obrębie naszego miasta na bazie sieci łączności CB-RADIO/ - pozwoliły na swobodne i bezkolizyjne przemieszczanie się i dojazd pojazdów pożarniczych do miejsc objętych powodzią, tam gdzie czekał na pomoc i ratunek zagrożony człowiek.
 
        Dla bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego regionu liczymy na dalszą owocną współpracę na łączach sieci CB-RADIO.
 
 
 
 

                                          Z-ca D O W Ó D C Y
                                  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
                                              w Świebodzicach
 

                                       asp.Jarosław Maksymczuk
 

Otrzymują:
1.Adresat
2.KR PSP Świdnica
3.a/a