| strona główna |


 

WYCIĄG Z POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

 

 

Pomiędzy

 

Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi,

a

Krajowym Sztabem Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

 

zawartym w dniu 24 lipca 2012 roku.

 


§ 1

 

Strony będą współpracowały z sobą w następujących celach:

 

1) Umacniania prestiżu wojska oraz promowania i popularyzowania polityki obronnej państwa

 

2) Kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej

 

3) Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa

 

4) Promowania zdrowia i zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży i osób dorosłych

 

§ 2

 

Zakres porozumienia obejmował będzie organizowanie wspólnych szkoleń i działań praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy pomiędzy wojskowymi i cywilnymi strukturami ratownictwa medycznego.

 

..............................

 

 

KOMENDANT CENTRUM

płk lek. Zbigniew ASZKIELANIEC

PREZES

 

Jerzy PŁÓKARZ