| strona główna |


REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


POROZUMIENIE

 

        Zawarte w dniu 1990.12.29 pomiędzy Komendą Główną Straży Pożarnych reprezentowaną przez Generała pożarnictwa Andrzeja Stefanowskiego - Komendanta Głównego Straży Pożarnych,
 
a Zarządem Głównym Stowarzyszenia Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO reprezentowanym przez Jerzego Płókarza - Prezesa Zarządu Głównego,
 
treści następującej:
 
1.Komenda Główna Straży Pożarnych deklaruje swój akces członka wspierającego PL-CB RADIO.
 
2.Jako wsparcie Komenda Główna Straży Pożarnych deklaruje pomoc, oraz wspólne tworzenie central alarmowych Polskiego Radia Obywatelskiego, które będą się mieściły w wojewódzkich i rejonowych stanowiskach kierowania Straży Pożarnych na terenie kraju i będą prowadziły ciągły nasłuch kanału ratunkowego PL-CB RADIO.
 
3.Centrale alarmowe sieci Polskiego Radia Obywatelskiego będą reagowały na sygnały przekazywane na kanale ratunkowym PL-CB RADIO i następnie przekazywały je do odpowiednich służb.
 
4.Komenda Główna Straży Pożarnych wyraża zgodę na zlokalizowanie Zarządów Wojewódzkich PL-CB RADIO w obiektach Straży Pożarnych na terenie kraju.
 
5.PL-CB RADIO deklaruje pomoc swoich członków w zakresie doradztwa technicznego.
 
6.PL-CB RADIO deklaruje prowadzenie działań mających na celu wyszkolenie jak największej liczby ratowników PL-CB RADIO, którzy są szkoleni w zakresie ratownictwa ogólnego,
 
a) Komenda Główna Straży Pożarnych deklaruje pomoc w szkoleniu ratowników PL-CB RADIO w zakresie ratownictwa technicznego.
 
7.PL-CB RADIO deklaruje pomoc w zakresie wyboru sprzętu o odpowiednim poziomie technicznym, oraz rozeznania ofert cenowych na świecie.
 
8.PL-CB RADIO deklaruje pomoc w zakresie serwisu.
 
9.PL-CB RADIO deklaruje pomoc w zakresie zapoznania z problematyką radiokomunikacji w paśmie obywatelskim.
 
10.PL-CB RADIO deklaruje pomoc w organizowaniu klubów środowiskowych przy jednostkach Straży Pożarnych.
 
11.PL-CB RADIO deklaruje pomoc w propagowaniu i nadzorowaniu kultury technicznej i kultury prowadzenia łączności radiowej.
 
12.Szczegółowe sprawy związane z realizacją niniejszego porozumienia na szczeblu wojewódzkim, pozostawia się w gestii Komend Wojewódzkich Straży Pożarnych i Oddziałów Wojewódzkich PL-CB RADIO.
 

 

      Za PL-CB RADIO                                   Za Komendę Gł. Straży Pożarnych

 

                PREZES                                                  KOMENDANT GŁÓWNY
Zarządu Głównego PL-CB Radio                          Straży Pożarnych
 
 
             Jerzy Płókarz                                             gen. poż. Andrzej Stefanowski

 

powrót na stronę poprzednią