| strona główna |


 

REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


Warszawa, 1991-12-20

 

WSZYSTKIE ZARZĄDY OKRĘGOWE PAR

 
TelexPAR ZK-816/91

Przekazać Zarządom Okręgowym PAR '36'

 
    Uwzględniając wnioski stowarzyszenia PL-CB RADIO kierowane do Ministra Łączności, Zarząd Krajowy PAR prosi o stosowanie w miarę możliwości następujących zasad przy wydawaniu zezwoleń na używanie urządzeń CB radio:
 
1.Numery ewidencyjne od 990 do 999 występujące w znaku wywoławczym należy rezerwować dla potrzeb Sztabów Ratownictwa CB Radio,
 
2.Posiadaczom kilku urządzeń CB radio należy przydzielić znak wywoławczy o tym samym numerze cyfrowym łamanym przez kolejne litery A, B, C, itd dla poszczególnych urządzeń.
 
 

                                    Dyrektor Departamentu
                                    Polityki Rozwoju Służb
                                    Radiokomunikacyjnych
                                    inż. G. Pachniewski

 

powrót na stronę główną.