| strona główna |


 

REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


Warszawa, dnia 1989.12.12

 

POROZUMIENIE

 
 

        Zawarte pomiędzy Głównym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Radiowej mgr inż. Władysławem Urbańskim, a Stowarzyszeniem Użytkowników Radiotelefonów Pracujących w Paśmie Niestrzeżonym PL-CB RADIO reprezentowanym przez Jerzego Płókarza - Prezesa i Wiktora Gajdzickiego - V-ce Prezesa, treści następującej:
 

1. Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Radiowej ogranicza pracę w częstotliwości 27,060 MHz i kanał ten przeznacza do celów wzywania pomocy oraz pracy służb ratowniczych.
 
2.Powyższe ustalenie wchodzi w życie z dniem 1989.12.12.
 
 

                 PREZES                                                     GŁÓWNY INSPEKTOR
Zarządu Głównego PL-CB RADIO
 

               Jerzy Płókarz                                             mgr inż. Władysław Urbański
 

              V-ce  PREZES
              PL-CB RADIO

 
              Wiktor Gajdzicki