| strona główna |


 

REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


 

Warszawa, 15.07.1991

P R O T O K Ó Ł

z narady odbytej w Ministerstwie Łączności

w dniu 15.07.91 r.

 
 

1. W naradzie uczestniczyli:
 
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Łączności dr. inż. Marek Rusin,
 
- Prezes Zarządu Głównego PL-CB Radio Jerzy Płókarz,
 
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego PL-CB Radio w Gdańsku inż. Piotr Patyk,
 
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego PL-CB Radio w Lublinie Bożydar Kuzaka,
 

2. W trakcie narady uzyskano zapewnienie strony Ministerialnej, że w przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Łączności dotyczącym wymagań techniczno - technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń radiotelefonicznych pracujących w paśmie częstotliwości 27 MHz /CB/ zostaną utrzymane modulacje AM, FM, SSB.
 
3.Ustalenie limitu mocy dla modulacji AM i SSB nastąpi po konsultacji wniosków dot. projektu w/w rozporządzenia, nie później niż do 28.07.91 r.
 
4.Przedyskutowano przedłożone uwagi przez PL-CB Radio odnośnie projektu rozporządzenia. Strona ministerialna zaproponowała udział przedstawiciela PL-CB Radio w pracach nad kolejną wersją rozporządzenia.
 
 

PODSEKRETARZ STANU                                                        PREZES
                                                                                 Zarządu Głównego PL-CB RADIO
 
 

      dr inż. Marek Rusin                                                             Jerzy Płókarz
 
 

             PREZES                                                 PREZES
Oddziału  Wojewódzkiego                    Oddziału   Wojewódzkiego
 PL-CB Radio w Lublinie                      PL-CB Radio w Gdańsku
 

      Bożydar Kuzaka                                         inż. Piotr Patyk