Seminarium  „Silna rodzina bez przemocy” 
3 grudnia 2013 roku, godzina 13.00-15.30

Mała Sala Obrad, Urzędu Miasta Łodzi, Piotrkowska 104.   

 

     Honorowy patronat nad seminarium objęła               
                               Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

 

 

Ambasadorką jest sędzia Anna Maria Wesołowska.

Seminarium współorganizują:
- Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. równego traktowania

- Łódzki Kongres Kobiet

- Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania   
  dyskryminacji
- Zespół Interdyscyplinarny w Łodzi działający na rzecz przeciwdziałania    
  przemocy w rodzinie

 

                                                  Seminarium 
„Silna rodzina bez przemocy” wpisuje się, jak co roku, 
w kampanię światową
„16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć”. 

Dlaczego w tym roku taki temat?

Zjawisko przemocy w rodzinie jest ważnym problemem na całym świecie. Zauważamy wzrost świadomości ludzi, zauważamy, że coraz więcej ludzi uważa ten problem
za problem społeczny a nie tylko sprawę prywatną. Ale też pojawia się interpretacja, że zwalczanie przemocy wobec kobiet jest ingerowaniem w dobro rodziny.
Temat tak postawiony ma za zadanie wskazać, że przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie wzmocni ją a nie naruszy jej dobro.

 

Dlaczego seminarium a nie konferencja?


W od września tego roku  odbyło się w Łodzi kilka spotkań, wydarzeń dotyczących przemocy w rodzinie, czy przemocy ze względu na płeć.
między innymi: Konferencja regionalna (wrzesień 2013) zorganizowana
przez Minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczkę  Rządu do Spraw Równego Traktowania wraz z Minister Elżbietą Seredyn, Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z wojewodą, 
na temat planowanych działań rządu w kwestii zapobiegania przemocy
w rodzinie i ze względu na płeć.  Planowana konferencja byłaby kolejną sytuacją
do zaprezentowania zagadnień związanych z tym tematem.

Zatem

Po konsultacjach z osobami stale pracującymi z tym tematem uznaliśmy,
że jest potrzeba wspólnego omówienia zagadnień i przyjrzenia się potrzebom, możliwościom i rozwiązaniom w Łodzi, z naszymi instytucjami, organizacjami.
Z realiami w Łodzi.

 

Plan seminarium:

 1. Kampania 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć   – Bogna Stawicka
 2. Dzieci a przemoc – Sędzia Anna Maria Wesołowska
 3. Fakty mówią
  – Anna Bartnicka - MOPS, przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu
    ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  - przedstawicielka/ przedstawiciel Prokuratury w Łodzi
  - przedstawicielka/ przedstawiciel Sądu rejonowego w Łodzi
  - przedstawicielka/ przedstawiciel Komendy Policji w Łodzi
 4. Raz lepiej – raz gorzej - czyli codzienna pracy z kobietami – ofiarami przemocy – Agata Zakrzewska, Dyrektorka Centrum Praw Kobiet
  w Łodzi, Iwona Karaś z Domu dla Matek Chroniących się Przed Przemocą
 5. Kobiety o silnej rodzinie – Łódzki Kongres Kobiet – Dagmara Janowicz
 6. Kampanie światowe: One bilion rising, - Bożena Szkudlarek, Białe kołnierzyki manifestują! – Piotr Kłys, Kongres Kobiet – Dagmara Janowicz
 7. Rozwiązania nowatorskie  -  Anna Bartnicka – MOPS, Jolanta Marchlewska -  Kobiety.lodz.pl,  Anna Jurek, Ola DulasSpunk, Piotr Kłys  - KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji, Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet - Małgorzata Kotwica
  I :


PANEL OTWARTY:


Zapraszamy wszystkie uczestniczki/wszystkich uczestników do wypowiedzi

- do przedstawienia nowatorskich rozwiązań, które przyczyniają się do
  lepszego przeciwdziałania przemocy lub niwelowania jej skutków.
- do sygnalizowanie niedociągnięć,
- wskazania kogo interesuje przemoc wobec kobiet – czyli o instytucjach,  
   organizacjach,  których  pozornie ten temat nie dotyczy…

- Tego nam trzeba:
* jak uczynić nasze działania skuteczniejszymi
* gdzie po wzmocnienie, czyli z jakimi instytucjami współpracować
* wspólnie z samorządem i z rządem ….  

 

 

Przebieg spotkania:

 

Seminarium potrwa 2,5 godziny

Część wprowadzająca około 1 godziny. Około 1,5 godziny na moderowaną debatę o poprawie skuteczności działań w tym temacie w Łodzi.

W trakcie zaprezentowany będzie także akcent muzyczno taneczny kampanii „One bilion rising

 

Po seminarium powstanie lista postulatów lub rekomendacji.

 

Poszerzanie zaproszenia:

 

 

Zapraszam także do przekazania zaproszenia do osób, które uznacie Państwo jako ważne postacie dialogu, lub z instytucji, które warto włączyć
we współpracę.

 

 

Proszę o potwierdzenie udziału. Na adres     b.stawicka@uml.lodz.pl,
lub tel.  42 638 4603

 

Dogodnie będzie też stworzyć listę tematów, które na pewno muszą być omówione. Jeżeli możecie Państwo podać już teraz, proszę. Zrobimy listę zagadnień, żeby nie pominąć żadnego ważnego aspektu. 

 

Kawa, herbata, owoce, ciastka, książki w podziękowaniu za aktywność  zapewniamy

 

 

 Zapraszam

 

Bogumiła Stawicka 
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania