Aktualności 

Kronika Wypadków
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zdecydowanie łatwiej jest dać niż prosić...

Przekażmy 1% podatku lub darowiznę na protezę dla Pana Piotra Andysza, który stracił nogę.

czytaj więcej...

 

Ćwiczenia

W dniach13-15 listopada 2015 roku odbyły się ćwiczenia Sztabu Ratownictwa SKSR

"MIĘDZYRZECZ 2015".

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki ratownictwa społecznego, wojskowego, medycznego, straży pożarnej oraz ratownicy z Niemiec.

Zobacz zdjęcia z ćwiczeń...

 

------------------------------------------------------------------------------------

k kwiatkowskiPragnę szybkiego wyjaśnienia sprawy prowadzonej przez katowicką prokuraturę. Dlatego wystąpiłem z prośbą do Marszałek Sejmu o uchylenie mi immunitetu. Szanując Najwyższą Izbę Kontroli, kierując się nadrzędnym interesem dobra publicznego, przekazałem nadzór nad wszystkimi kontrolami i jednostkami organizacyjnymi moim zastępcom. Postanowiłem też wyłączyć się z wszelkiej aktywności zewnętrznej, w tym także z uczestniczenia w posiedzeniach komisji sejmowych oraz z prac w kolegium NIK, po to aby wyjaśniana przez prokuraturę sprawa i towarzysząca jej dyskusja nie rzutowały na codzienną pracę Najwyższej Izby Kontroli.

Od ponad 20 lat funkcjonuję w życiu publicznym. Zawsze postępowałem uczciwie. Wiem jak bardzo ważna jest uczciwość, bezstronność, rzetelność i prawość. To są wartości, którym jestem każdego dnia wierny.

W Sejmie ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej

- przewodniczący podkomisji sejmowej nominowany do wpisania na "Czarną Listę Polityków i Urzędników".

W Sejmie trwają prace na ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej. Jest to bardzo cenna inicjatywa, choć jak ocenili w dniu 11 czerwca 2015 roku, uczestnicy spotkania Parlamentarnego Zespołu d.s. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ma także mankamenty, które należałoby poprawić.

Jednym z mankamentów jest to, że ustawa ta wyklucza możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, które jednak nie zdecydowały się na korzystanie ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Takich osób w społeczeństwie jest wiele tysięcy.

Czytaj więcej...

 

Sejm zmienia ustawę o działalności pożytku publicznego.

26 maja 2015 roku odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa ta była już wielokrotnie zmieniana, a organizacje społeczne mają ciągle do niej wiele zastrzeżeń. Nasuwa się zatem pytanie czy będzie to kolejny przysłowiowy knot legislacyjny, czy też posłowie wezmą wreszcie pod uwagę, że działalność społeczna powinna być przez państwo wspierana, a przepisy jej dotyczące winny w prosty i jednoznaczny sposób realizować takie wsparcie.

Czytaj więcej...

 

Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz RP.

Szanowni Państwo,

Corocznie 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne manifestują tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same, jak dla osób pełnosprawnych, możliwości swoich środowisk w dostępie do edukacji, do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Czytaj więcej...

 

List Stanisława Andrzeja Średzińskiego z Łodzi.

Szanowni Państwo.

Dziś znów jedna z mieszkanek naszego miasta padła ofiarą źle zabezpieczonego ale koniecznego w tym miejscu przejścia dla pieszych. Gdy to piszę nie wiem nawet czy żyje. Tydzień temu było to samo.

20141202przejscie

Ja padłem ofiarą tego przejścia 6 lat temu i wypadek ten o mało nie zrujnował mi całego życia. A przecież wystarczy stanąć i popatrzeć i odpowiednio to miejsce zabezpieczyć. Ostatnio jakiś bezmyślny człowiek w imieniu naszych włodarzy umieścił tam znak ZAKAZU PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH. Zostało to przez mieszkańców wyśmiane, a przez władze szybko usunięte I NA TYM KONIEC.
Na tej samej trasie są przejścia chronione światłami i na dodatek zamontowano tam "papugę" UWAGA TRAMWAJ !
Ile jeszcze ludzi musi stracić zdrowie lub życie by ktoś pomyślał o zamontowaniu odpowiednich ostrzegaczy ?
Proszę udostępnijcie to dalej bo dzisiejszy widok kobiety wyciąganej spod tramwaju mnie pozostanie w pamięci do końca życia, a nasi decydenci dostrzegą ten przypadek jako kolejną liczbę w statystyce.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Andrzej Średziński

 

Sprawozdanie z działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania te, zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowanego i uchwalonego przez Rady Ministrów w 2006 r. realizowane są przez wszystkie szczeble administracji publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ukierunkowane są zarówno do osób doznających przemocy w rodzinie jak i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej...

 

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Pakiety kolejkowy i onkologiczny wprowadzają zmiany dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, sposobu sprawowania opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi i prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia. Nowelizacje ustaw i rozporządzeń, wchodzących w skład pakietów kolejkowego i onkologicznego, zostały opracowane z myślą o zapewnieniu pacjentom lepszego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Czytaj wiecej...

 

2014-12-05

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.