mor rafPierwsza edycja Forum odbyła się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni oraz w Hali Gdynia Arena 25 i 26 czerwca 2018 roku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów. Partnerami Forum byli: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Forum Wizja Rozwoju jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Tematyka Forum koncentruje się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Wśród istotnych tematów omawiane były zagadnienia dotyczące ekomobilności, e-gospodarki, strefy ekonomicznej - Polska, budownictwa, energetyki, automatyzacji, robotyzacji polskiego biznesu oraz szeroko rozumianego rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu.

m zwiercanStrategiczne obszary dla rozwoju gospodarczego Polski skoncentrowały uczestników największych polskich podmiotów gospodarczych. Prelegenci to eksperci w swoich dziedzinach. Udział w Forum umożliwił wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych, co przyspieszy zaplanowane pozytywne zmiany w różnych sektorach polskiej gospodarki.

Inicjatorką Forum jest poseł Małgorzata Zwiercan - przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Więcej informacji na stronie: 2018.wizjarozwoju.pl